ANBI


Algemeen nut beogende instelling

Voedselbank Montferland

De Stichting Voedselbank Montferland heeft een ANBI-registratie. Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang:

Het RSIN of het fiscaal nummer is: 821582550

De naam van de ANBI-geregistreerde is: Stichting Voedselbank Montferland

De contactgegevens: Stichting Voedselbank Montferland

E-mailladres: aanvraag@voedselbankmontferland.nl (uitsluitend aanvraag voedselpakket) Tel: 06-49394026 (uitsluitend aanvraag voedselpakket)

Het bestuur is als volgt samengesteld: Ton Vriezen (voorzitter), Ton Stapelbroek (penningmeester), Maartje Kamerbeek (secretaris), Joost van den Broek (lid), Harrie Visser (lid), Gerda Peters (lid), Kees van Hees (lid)

Indien u een onafhankelijke vertrouwenspersoon wenst, kun u zich wenden tot Voedselbank Nederland.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording is te vinden in ons jaarverslag en jaarrekening. En bekijk hier de meerjarenbegroting.

Beleidsplan 2021-2027

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeente en particulieren. Zo zorgen wij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Wij verstrekken uitsluitend gratis voedsel dat door anderen gedoneerd wordt

Wij werken mee aan het voorkomen van verspilling van goed voedsel

We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen dit zo eerlijk mogelijk

We zijn neutraal en onafhankelijk

De werkzaamheden worden door alle vrijwilligers, zo ook bestuur, gratis verricht

We zijn transparant in onze verantwoording