ANBI


Algemeen nut beogende instelling

Voedselbank Montferland

De Stichting Voedselbank Montferland heeft een ANBI-registratie. Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang:

Het RSIN of het fiscaal nummer is: 821582550

De naam van de ANBI-geregistreerde is: Stichting Voedselbank Montferland

De contactgegevens: Stichting Voedselbank Montferland, p/a de secretaris, Ploeg 24, 6942 LP Didam, tel. 0316-223896,

E-mailadres: info@voedselbankmontferland.nl

E-mailladres: aanvraag@voedselbankmontferland.nl (uitsluitend aanvraag voedselpakket)

Tel: 06-49394026 (uitsluitend aanvraag voedselpakket)

Het bestuur is als volgt samengesteld: Ton Vriezen (voorzitter), Matthieu Krabbe (secretaris), Ton Stapelbroek (penningmeester), Diana Beelen (lid), Henk Damkot (lid), Harrie Visser (lid), Gerda Slangewal (lid)

Het beleidsplan is kort en krachtig: het uitvoeren van voedselbankactiviteiten. Continuering en waarborging van die activiteiten die voortvloeien uit de doelstelling van de voedselbank zullen steeds de prioriteit hebben om verspilling van goed voedsel te verminderen en armoede te bestrijden.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording is te vinden in ons jaarverslag. En bekijk hier de meerjarenbegroting.