AANVRAGEN


LET OP: Aanvraag kan alleen via een hulpverlener!

HULPVERLENER


In eerste instantie beoordelen hulpverleners of iemand voldoet aan gestelde voorwaarden (zie: criteria). Dat kunnen schuldhulpverleners, medewerkers van de gemeente, bewindvoerders, etc. zijn. De hulpverlener vult het aanvraagformulier in en stuurt die naar Voedselbank Montferland. De coördinator cliëntbeheer controleert of de aanvraag volledig is ingevuld en neemt op basis van de aangeleverde financiële gegevens en de criteria die door Voedselbank Nederland zijn opgesteld, een beslissing. Deze beslissing wordt teruggekoppeld naar de hulpverlener. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, krijgen zowel de hulpverlener als de nieuwe cliënt hiervan bericht. In deze informatie staat ook de startdatum, -tijd en het uitgifteadres. Normaliter wordt na goedkeuring van de aanvraag gedurende dertien weken een voedselpakket verstrekt. Verlenging is mogelijk als de hulpverlener daarvoor een aanvraag indient. U kunt het aanvraagformulier in Excel downloaden. Nadat alle gegevens zijn ingevuld kan het formulier worden opgestuurd via e-mail: aanvraag@voedselbankmontferland.nl of per post naar ons secretariaat: Stichting Voedselbank Montferland, Pitteldertraat 20, 6942 GJ Didam.