Algemene gegevens over de Stichting Voedselbank Montferland

Doelstelling :

De Stichting Voedselbank Montferland heeft ten doel:

Kortom: het helpen van mensen in noodsituaties middels het voorkomen van verspilling. De voedselbank werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en met gratis door bedrijven en particulieren beschikbaar gesteld voedsel.

Een overzicht van onze activiteiten is te zien in dit  filmpje, gemaakt door StadsTV Bergh. 

Stichting : De Voedselbank Montferland is een stichting en bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 09209996.

Postadres : Algemene post voor de voedselbank zenden naar het secretariaat: Ploeg 24, 6942 LP Didam.

Aanvragen voor een voedselpakket zenden via e-mail of naar: Ploeg 24, 6942 LP Didam.

Telefoon : De Voedselbank Montferland is telefonisch bereikbaar op nummer 06-55133523 (b.g.g. 06-49394026)

E-mail : voedselbankmontferland@gmail.com (voor het aanvragen van een voedselpakket vanaf 1 mei 2019 , aanvraagvoedselbankmontferland@gmail.com)

Bankrekening : Rabobank 's-Heerenberg IBAN: NL20 RABO 0155 0036 58; BIC: RABONL2U

ANBI : Door de Belastingdienst is de ANBI-status aan Voedselbank Montferland toegekend. Dit houdt in dat giften aan de voedselbank aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Landelijk en regionaal : Voedselbank Montferland is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland en hanteert daarmee de landelijk geldende doelstellingen en uitgangspunten voor voedselbanken.

 

Jaarverslagen : Door op onderstaand jaartal te klikken kunt u het verslag van het betreffende jaar openen als pdf-bestand.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018 (jaarrekening 2018)