Geld doneren

Voedselbank Montferland heeft geen inkomsten anders dan giften. Wij stellen de voedselpakketten altijd gratis ter beschikking. We proberen onze oprationele kosten zo laag moogelijk te houden. Daarom werken wij alleen met onbetaalde vrijwilligers en betalen we niet voor voedsel. Ook onze bestuurders worden niet betaald. We hebben echter wel kosten, bijvoorbeeld energie voor de koel- en vriescellen en voor transport.  Alle kosten worden betaald van giften  die worden ontvangen van bedrijven, instanties en particulieren.

Wilt u de voedselbank steunen d.m.v. een gift, donatie of sponsoring? Neem contact op met Matthieu Krabbe, 0316-223896.

Voedselbank Montferland is door de belastingdienst erkend als ANBI. Dat wil zoveel zegen dat uw gift (onder voorwaarde) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

           

Rabobank 's-Heerenberg: NL20 RABO 0155 0036 58  Voedselbank Montferland